Wifi router configuratie voor Online.nl glasvezel netwerk

Het online.nl glasvezel netwerk (mogelijk ook andere netwerken van online.nl) maakt gebruik van 2 VLAN's:

 • VLAN 4 voor IPTV
 • VLAN 1001 voor Internet

Om een IP adres te ontvangen via DHCP moet je:

 • het MAC adres van het modem voor VLAN1001 kopieren
 • vendor class ID dslforum.org instellen bij de WAN DHCP client opties (optie 60 als het goed is, optie 61 zou ook kunnen: Client Identifier)
(Ik weet niet helemaal zeker of dit per se nodig is. Het zou kunnen dat je ook een IP adres krijgt zonder je MAC adres en/of DHCP client opties in te stellen).

Voor het ontvangen van een IP adres voor VLAN 4 hoef je niets bijzonders te doen. Je moet dan ook de juiste route voor IPTV meekrijgen. Ik heb voor de zekerheid het MAC adres van het modem voor VLAN 4 gekopieerd.

Om IPTV te laten werken moet je nog igmpproxy installeren (of vergelijkbare software). Configuratiefile voor mijn OpenWRT access point:

config igmpproxy
    option quickleave 1

config phyint
    option network iptv
    option zone wan
    option direction upstream
    list altnet 0.0.0.0/0

config phyint
    option network lan
    option zone lan
    option direction downstream

config interface lan
    option type bridge
    option igmp_snooping 1

Merk op dat ik de IPTV interface iptv heb genoemd en heb toegevoegd aan de wan firewall zone.

-- Ivo van Geel - 23 Oct 2019

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | More topic actions
Topic revision: r3 - 16 Dec 2021 - IvoVanGeel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright 2010-2019 by LANIS