Difference: OnlineNLWiFiRouterConfig (1 vs. 3)

Revision 316 Dec 2021 - IvoVanGeel

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Wifi router configuratie voor Online.nl glasvezel netwerk

Line: 8 to 8
  Om een IP adres te ontvangen via DHCP moet je:
 • het MAC adres van het modem voor VLAN1001 kopieren
Changed:
<
<
 • vendor ID dslforum.org meegeven met de DHCP opties
>
>
 • vendor class ID dslforum.org instellen bij de WAN DHCP client opties (optie 60 als het goed is, optie 61 zou ook kunnen: Client Identifier)
(Ik weet niet helemaal zeker of dit per se nodig is. Het zou kunnen dat je ook een IP adres krijgt zonder je MAC adres en/of DHCP client opties in te stellen).
  Voor het ontvangen van een IP adres voor VLAN 4 hoef je niets bijzonders te doen. Je moet dan ook de juiste route voor IPTV meekrijgen. Ik heb voor de zekerheid het MAC adres van het modem voor VLAN 4 gekopieerd.

Revision 229 Oct 2019 - IvoVanGeel

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Wifi router configuratie voor Online.nl glasvezel netwerk

Changed:
<
<
Article text.
>
>
Het online.nl glasvezel netwerk (mogelijk ook andere netwerken van online.nl) maakt gebruik van 2 VLAN's:
 • VLAN 4 voor IPTV
 • VLAN 1001 voor Internet

Om een IP adres te ontvangen via DHCP moet je:

 • het MAC adres van het modem voor VLAN1001 kopieren
 • vendor ID dslforum.org meegeven met de DHCP opties

Voor het ontvangen van een IP adres voor VLAN 4 hoef je niets bijzonders te doen. Je moet dan ook de juiste route voor IPTV meekrijgen. Ik heb voor de zekerheid het MAC adres van het modem voor VLAN 4 gekopieerd.

Om IPTV te laten werken moet je nog igmpproxy installeren (of vergelijkbare software). Configuratiefile voor mijn OpenWRT access point:

config igmpproxy
    option quickleave 1

config phyint
    option network iptv
    option zone wan
    option direction upstream
    list altnet 0.0.0.0/0

config phyint
    option network lan
    option zone lan
    option direction downstream

config interface lan
    option type bridge
    option igmp_snooping 1

Merk op dat ik de IPTV interface iptv heb genoemd en heb toegevoegd aan de wan firewall zone.

  -- Ivo van Geel - 23 Oct 2019 \ No newline at end of file

Revision 123 Oct 2019 - IvoVanGeel

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Wifi router configuratie voor Online.nl glasvezel netwerk

Article text.

-- Ivo van Geel - 23 Oct 2019

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright 2010-2019 by LANIS