Wat kost het om de HMS Victory te bouwen ?

Ik zag op TV een aantal keer een reclame voorbij komen voor het bouwen van een model van de HMS Victory (schaal 1:84) van DeAgostini. Ik vroeg me af wat de totale kosten van dit, overigens prachtige, model zouden zijn. Een kleine rekensom levert:

119 * 6,95 euro + 1 * 2,95 euro = 830 euro

In totaal zou het dus 830 euro kosten om het model helemaal op te bouwen. Een hoop geld, wat mij betreft. Het enige voordeel dat ik kan verzinnen is dat je op tijd kunt stoppen als je geen zin meer hebt om het complete model af te maken.

Na even snel rondkijken op Internet kwam ik deze pagina tegen: http://www.modelbouwdekombuis.nl/Webwinkel-Product-3622869/H.M.S.-Victory.html Zo te zien hetzelfde model en dezelfde schaal, maar dan 244 euro goedkoper. Dan hoef je bovendien ook niet elke week op de postbode te wachten en te hopen dat je alle 120 zending goed ontvangt.

Zie: http://hmsvictory-model.com/faq.php

-- IvoVanGeel - 02 Mar 2011

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | More topic actions
Topic revision: r1 - 02 Mar 2011 - IvoVanGeel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright 2010-2019 by LANIS